среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Stawianie ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty plastykowe na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий